Čudesno bilje

Anti-kancer terapija medicinskim gljivama

Gljiva crvene kvasne riže, Monascus purpureus, može sintetizirati tri statina.Gljiva crvene kvasne riže, Monascus purpureus, može sintetizirati tri statina.

Sve je veći broj dokaza koji ukazuju na to da redovno uzimanje lekovitih pečuraka (Medicinal fungi – medicinske gljive) može biti idealna prevencija raka jer se pomoću njih smanjuje visoka antitumorska aktivnost i ograničava se širenje metastaza kancera

Prema procenama biologa, na našoj planeti raste oko 150.000 raznih vrsta pečuraka, ali je zvaničnoj nauci poznat tek deseti deo. Istraživanja su pokazala da su određeni sastojci ovih “bića” (gljive nisu ni biljke ni životinje) specifični i da imaju veoma snažno lekovito dejstvo.

Gljive sadrže veliku količinu polisaharida, složenih ugljenih hidrata koji jačaju imuni sistem i veoma su delotvorni u lečenju malignih oboljenja. Polisaharidi u kombinaciji sa hemoterapijom deluju antitumorno i stimulišu imunitet u odbrani organizma od kancera i njegovih metastaza.

Šta su gljive?

Po definiciji koju su dali Čang i Miles, gljive su makrofungusi sa specifičnim plodnim telom koje može da se razvija iznad ili ispod zemlje, a dovoljno je veliko da se vidi golim okom i ubere rukom. Pečurke su ogroman, ali nedovoljno iskorišćen izvor polisaharida sa antitumornim i imunostimulacionim svojstvima i predtavljaju veliki potencijal za stvaranje novih i moćnih farmaceutskih proizvoda. Da bi se poboljšala njihova antitumorska i klinička svojstva (uglavnom rastvorivost u vodi) polisaharidi iz gljiva često se hemijski modifikuju.

Američki državni institut za istraživanje raka klasifikovao je mnoga jedinjenja iz lekovitih pečuraka (Lentinan, PSK, Grifolan) kao antitumorske agense. Osnovne tačke antitumorskog i imunomodulacionog dejstva polisaharida u Cordycepsu i medicinskim pečurkama su prevencija nastanka malignih oboljenja putem redovnog konzumiranja medicinskih pečuraka ili njihovih preparata, direktno antitumorsko dejstvo protiv raznih alogenih i sinogenih tumora, imunopotencirajuće dejstvo u kliničkim uslovima u kombinaciji sa hemoterapijom (poboljšanje kvaliteta života, ublažavanje propratnih efekata hemioterapije i terapije zračenjem) i efekat prevencije metastaza.

Dokazano lekovito dejstvo gljiva

Humane epidemiološke studije sprovedene u Japanu i Brazilu sugerišu da redovna konzumacija odreðenih lekovitih pečuraka tokom dužeg vremenskog perioda značajno smanjuje rizik od pojava raka. U Ikekavi 2001. godine, naučnici su, na osnovu istraživanja preventivnog dejstva japanske lekovite gljive Hypsizygus marmoreu, zaključili da redovno uzimanje jakih lekovitih pečuraka može imati efekat prevencije raka, visoku antitumorsku aktivnost i ograničenje metastaza tumora. Naime,

kontrolna grupa miševa uzgojena je pomoću obične hrane, dok su tretirani miševi dobijali hranu sa 5% plodnih tela gljive H. marmoreus. Svim miševima ubrizgan je jak karcinogen metil-kolantren, nakon čega je započeto istraživanje nastanka malignih tumora kod miševa. Na kraju 76. nedelje posmatranja, kod 21 od 36 miševa kontrolne grupe razvio se tumor, dok je samo 3 od 36 miševa iz tretirane grupe dobilo rak. Autori su zaključili da se mehanizmi kancero-inhibitornih i kancero-preventivnih svojstava jestivih gljiva baziraju na imunostimulaciji.

Lečenje raka

Opštepriznati modus operandi u lečenju raka podrazumeva operaciju sa ili bez terapije zračenjem. Zračenje se uspešno primenjuje kod mnogih oblika raka, dok je hemoterapija postala integralni deo multidisciplinarnog lečenja tumora a služi i kao palijativna mera u slučaju uznapredovalog oblika ove bolesti.

Ipak, u skoro svim slučajevima, glavni uzrok neuspeha lečenja bio je pojavljivanje udaljenih metastaza. Naime, operacija i zračenje su lokalizovana sredstva za saniranje bolesti i nisu delotvorni kod udaljenih metastaza. Za takve metastaze preporučuje se hemoterapija, ali njeno dejstvo je ograničeno toksičnim propratnim efektima visokih doza. Danas se u holističkom pristupu lečenja raka akcenat stavlja na kvalitet života pacijenta nakon klasičnih tretmana.

Da li je pacijent preživeo ili ne, ne bi trebalo da bude jedini kriterijum za procenu rezultata lečenja. Stoga, sve češće postaje praksa da onkolog kombinuje sve dostupne discipline koje mogu poslužiti dobrobiti pacijenta, nakon što glavnim tretmanom uništi primarni tumor. Poznato je da zračenje i hemoterapija slabe imunološku odbranu pacijenta, koju je rak već oštetio. Zahvaljujući ovim zapažanjima u vezi sa lečenjem malignih oboljenja nameće se pitanje da li je moguće modifikovati biološki odgovor domaćina na zloćudni napad?

Zašto je bolje koristiti kombinaciju polisaharida iz više vrsta medicinskih gljiva?

Istraživači veruju da je za maksimalan odgovor imuno-sistema najbolja mešavina polisaharida iz pečuraka. Ovi polisaharidi povećavaju broj i aktivnost T i NK limfocita (prirodnih ubica). Kombinacija raznih vrsta lekovitih gljiva šalje imunološkom sistemu više stimulansa za buðenje prirodnog mehanizma odbrane tela.

Zašto je važno da se pečurke uzgajaju organski? Zato što u njima mogu da se natalože i teški metali, posebno ako se uzgajaju u industrijski razvijenim oblastima u kojima postoji velika koncentracija zagaðivača vazduha, vode i zemljišta.

Polisaharidi pečuraka

Polisaharidi iz pečuraka ne napadaju direktno ćelije raka, već antitumorsko dejstvo proizvode aktivacijom različitih imuno-odgovora domaćina. To su potvrdili mnogi eksperimenti. Takoðe, antitumorno dejstvo lentinana i ostalih polisaharida sprečava se prethodnim tretmanom antimakrofagim agensima (kakav je, na primer, karagenan). Najčesći uzrok neuspeha lečenja je pojava udaljenih metastaza.